Tuesday, February 1, 2011

MISI

  • Memproaktifkan Lagi Kelab Hoki
  • Sertai Kejohanan Hoki Yang Dianjurkan di Keningau
  • Latihan Berterusan & Sepanjang Tahun.
  • Sekali Seminggu Mengadakan Latihan di Padang Astroturf, Kompleks Keningau.
  • Mengadakan Kejohanan Hoki Peringkat Sekolah.
  • Mengwujudkan Akademi Hoki Sebagai Persediaan Sebarang Kejohanan.
  • Pembentukan Disiplin Murid Melalui Latihan & Permainan 
  • Penerapan Nilai Murni Dalam Latihan & Permainan.

No comments:

Post a Comment